Без автора
15-33 б.C., 2015. - № 1, ПГУ им. С. Торайгырова
Құжат айналымы мәселелері=Вопросы документооборота Мемлекеттік қызметшілердің жеке істерін ресімдеу, сақтау және есепке алу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар // Құжат айналымы мәселелері=Вопросы документооборота, 15-33 б.C., 2015. - № 1

   1. Құқық

   мемлекеттік қызметшіЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -