Б. Б. Өтеғұлов [және т. б.]
173-179 б.C., 2014. - № 2, ПГУ им. С. Торайгырова
ПМУ хабаршысы = Вестник ПГУ. Энергетикалық серия Тесіп өтетін сақтандырғыштың тұтастық бақылау құрылғысын топтастыру // ПМУ хабаршысы = Вестник ПГУ. Энергетикалық серия, 173-179 б.C., 2014. - № 2

   1. ПМУ ғалымдарының еңбектері

   бақылау құрылғысыЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -