Д. Т. Амренова [және т. б.]
13-18 б.C., 2014. - № 1, ПГУ им. С. Торайгырова
ПМУ хабаршысы = Вестник ПГУ. Энергетикалық серия Наноэлектрониканың негізгі бағыттары // ПМУ хабаршысы = Вестник ПГУ. Энергетикалық серия, 13-18 б.C., 2014. - № 1

   1. ПМУ ғалымдарының еңбектері

   наноэлектроникаЗаказать электронный вариант

Преподаватель
Студент

Логин
Пароль
E-mail
Страницы -